Poradenství

Optimalizujeme Vaše náklady (elektrická energie, plyn,solární enrgie)

Analýza odběrných míst

Hloubkovou analýzou odběrných míst zjišťujeme údaje o charakteru odběru a navrhujeme komplexní řešení pro snížení nákladů ve všech složkách ceny média

Optimalizace distribučních parametrů

Navrhujeme optimální nastavení distribučních parametrů pro dosažení nižších nákladů na distribuci a plateb za obnovitelné zdroje

Optimalizace obchodní složky ceny

Navrhujeme ideální dlouhodobou strategii nákupu elektřiny a plynu s ohledem na charakter odběru

Optimalizace řešíme pro jakékoliv odběrné místo v České republice

Maloodběry, středoodběry a velkoodběry řešíme individuálně pro každého zákazníka. Nákupy elektřiny a plynu řešíme pro větší portfolia odběrných míst, díky tomu jsme schopni i menším odběratelům zajistit ty nejlepší cenové podmínky. Pro domácnosti používáme sdružené nákupy elektřiny a plynu za ty nejlepší možné ceny na trhu.

Důkladně sledujeme vývoj cen energií na trhu a vývoj energetické legislativy.

Ceny médií průběžně (denně) sledujeme a dokážeme tak okamžitě reagovat.