Časté dotazy

Pokud tu nenajdete odpověď na svoji otázku, prostě nám napište nebo zavolejte.

Jaký bonus zdarma mohu získat?

Máte spotřebu za elektřinu nebo plyn nad 7MWh? Uzavřete se STRONG Energy smlouvu online (vyplněním kontaktního formuláře) a získáte bonus 1000 Kč

Kdy od podpisu smlouvy budu odebírat levnější energie a jak se to dozvím?

Záleží především na tom, jaký závazek máte u svého původního dodavatele. Smlouvy bývají buď na dobu určitou, tj. závazek je přesně časově specifikovaný nebo jsou na dobu neurčitou. U těch je pak smluvně stanovena výpovědní lhůta. Bez ohledu na typ smlouvy ji však můžete vždycky zrušit okamžitě, pokud bude uhrazen deaktivační poplatek za její předčasné ukončení. Nejrychlejší cestou tedy je, že za vás tento poplatek uhradíme. V tom případě budete odebírat levnější energie klidně už za měsíc od podpisu smlouvy.
V každém případě se s vaším původním dodavatelem spojíme okamžitě po podpisu smlouvy se STRONG Energy a vyřídíme za vás vše potřebné. Přechod ke STRONG Energy budete mít bez práce i zbytečných starostí.

Z čeho se skládá cena elektřiny?

Cenu elektřiny tvoří dvě složky: 1. Silová elektřina Silová elektřina je jediná složka, kterou můžete ovlivnit volbou nového dodavatele. Skládá se z následujících položek: - pevná cena za měsíc - cena elektřiny ve vysokém tarifu (VT) - cena elektřiny v nízkém tarifu (NT) 2. Distribuce elektřiny Tato složka je u všech dodavatelů elektřiny stejná a je dána cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Naše společnost, ani jiný dodavatel, nemá možnost tuto složku ceny ovlivnit. Skládá se z následujících položek: měsíční plat za rezervovaný příkon (jde o částku, která se odvíjí od jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem), - cena za distribuované množství elektřiny, částka za distribuované množství elektřiny ke konečnému spotřebiteli (ta se může dělit na cenu ve vysokém (VT) a nízkém (NT) tarifu), - cena systémových služeb (systémové služby jsou činnosti, které vykonává společnost ČEPS - tato společnost ze zákona provozuje přenosovou soustavu ČR, zejména zajišťuje rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektřiny), - cena na podporu výkupu elektřiny (jedná se o příspěvek na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla) - cena za činnost zúčtování Operátora trhu energií (OTE) (jde o příspěvek za činnost zúčtování Operátora trhu energií – OTE, a. s. (více na www.ote-cr.cz.).

Z čeho se skládá cena plynu?

1. Odebraný zemní plyn Jediná složka, kterou můžete ovlivnit volbou nového dodavatele. Skládá se z následujících položek: - cena za odebraný zemní plyn - stálý měsíční plat 2. Distribuce plynu Tato složka je u všech dodavatelů plynu stejná a je dána cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Naše společnost, ani jiný dodavatel, nemá možnost tuto složku ceny ovlivnit. Skládá se z následujících položek: - cena za služby Operátora trhu energií (jde o příspěvek za činnost zúčtování operátora trhu – OTE, a.s. Více na www.ote-cr.cz) - pevná cena za odebraný zemní plyn (platba za distribuci plynu do odběrného místa zákazníka) - je určena skutečnou spotřebou zákazníka v daném vyúčtovacím období, - stálý měsíční plat (platba za distribuci plynu do odběrného místa zákazníka) - vypočítává se jako součin výše poplatku a počtu měsíců vyúčtovacího období, u vyšších spotřeb je cena zpravidla určena dle výše rezervované kapacity. 3. Daň z plynu Daň je stanovená zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. V tomto zákoně jsou vyjmenovány podmínky upravující osvobození od placení této daně. Od placení této daně jsou osvobozeny všechny domácnosti.